فروش لیزر حک و برش UV

لیزر حک و برش UV

اتصال پرتو از طریق کریستال جامد
وزن کم و سایز کوچک
مقطع بیم با نور بسیار روشن و با کیفیت ‎1.2 ≥ M2‎
تکنولوژی القای نوری در فرایند تولید کار، کم بودن بودن خطا را تضمین میکند.
کاربری 24 ساعته در هفت روز هفته به واسطه راندمان بالا و اتلاف کم انرژی

مدل LX-C1‎:

توان پرتو لیزر ≥0.5
پهنای پالس ≤4ns‎
گستره فرکانس 0-100khz‎
دقت حک مجدد 0.001mm
ابعاد حک 100*100mm‎
کمترین ضخامت خط حک 0.004
کمترین قطر حک نقطه 0.001‎
برق ورودی 220V‎
سیستم خنک کاری Air‏ ‏cooling هوا خنک
دمای کار 35˚c‎

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی

حک بر روی مواد غذایی-حک شیشه-حک بر روی شیشه-حک قرص-حک بر روی قرص-حک سرامیک-برش سرامیک-حک لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک-حک و برش لیزری سرامیک-برش لیزری سرامیک-حک و برش سرامیک- حک و برش لیزری سرامیک- حکاکی ظریف-حکاکی فوق ظریف-حک فلز-حکاکی فلزات-حک پلاستیک-حک کامپوزیت-حک سیلیکون-حک مواد غذایی-حک دارو-حک غذا-حک کپسول-برش لیزری کیک و شیرینی-برش لیزری شیرینی-برش لیزری کیک-برش لیزری قنادی